Drie Kinder-Manueeltherapeuten bij De Berekuyl!

Onlangs hebben besturen van de EWMM (European Workgroup of Manual Medicne) en de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) consensus bereikt met het KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie) over de status van de subspecialisatie kinder-manueeltherapie.

In het verleden behoorden de behandelingen bij jonge kinderen en zuigelingen (0-1 jaar) tot het ”KISS-concept”; niet tot het fysiotherapeutisch domein.

Uit de internationale literatuur blijkt dat manuele therapie wordt ingezet bij (veronderstelde) HCFS (Hoog Cervicale Functiestoornissen) bij zuigelingen en kinderen met een voorkeurshouding.

Kijk voor meer informatie van deze behandeling op onze website.